Chanel Thu Đông 2022 kết thúc tuần lễ thời trang Paris với vải tweed

0

Tweed là biểu tượng kinh điển của Chanel và tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn lao cho nhà mốt nước Pháp

Leave a comment